Bir Üniversiteye Ait Derslik Bloğunun “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik” Bağlaminda Irdelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı; bir mevcut binada kısmi tadilat yapılarak ve ulusal yangın yönetmeliğine uygun hale getirilerek, yangın güvenliğinin artırılıp, binayı kullananların güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda çalışmada; ülkemizdeki bir üniversiteye bağlı fakülte binasının derslik bloğu, ulusal yangın yönetmeliğimizin 'Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler' maddelerine göre incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda; binanın yönetmeliğe uygun olmadığı saptanmış ve geliştirilen öneriler doğrultusunda alınacak önlemlerle, yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY), Eğitim Binaları, Derslik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 7(1) 2014, 69 - 79

Bağlantı