CFOA ve B.A.N.P. Demiryolu Şirketleri Yolcu Binaları Tip Projeler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Anadolu ve Bağdat Demiryolu Şirketleri -C.F.O.A- Osmanlı topraklarında Alman sermayesi ile kurulmuş birbirlerini tamamlayan iki demiryolu şirketidir. Almanya, bu demiryolu vasıtasıyla Osmanlı’ya ciddi bir sermaye aktarımını gerçekleştirir. Emperyalist çağda amaç, tarımsal ürün ve hammadde açısından dünyanın en verimli bölgelerini Alman İmparatorluğu’nun denetimi altına almaktır. Demiryolları, Berlin’den Bağdat’a uzanan bir hattı birbirine bağlayarak hammadde, sanayi ürünleri ve asker sevkiyatını kolaylaştıracaktır. İnşaat, işletme ve hatların yönünün belirlenmesine ilişkin tüm konularda tek söz sahibi Alman sermayesidir. Makalede bu olgunun, Anadolu ve Bağdat Demiryolu Şirketi’ne ait yolcu binaları tipolojisine nasıl yansıdığına ışık tutulacaktır. Nitekim Bağdat-Halep-Nusaybin Demiryolu -B.A.N.P- hattı üzerinde yer alan projelerde farklı bir tipoloji kullanılmıştır. Arşiv belgelerine dayanılarak, bu şirketler tarafından kullanılan plan tipolojileri, uygulanan tipolojiler arasındaki farklar ve bunların nedenleri, tarihsel, coğrafi ve ekonomik bağlam içinde ele alınacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anadolu-Bağdat Demiryolu Şirketleri, Yolcu Binaları, Tip Projeler, Tipoloji, Avlulu Yolcu Binaları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING Volume 5(1-2), 2012, 69-93

Bağlantı