İdeolojik Bir Aygıt Olarak Sinema: "Top Gun" Film Anlatısında Egemen İdeolojinin Temsili

dc.authorid149368en_US
dc.contributor.authorAktas, Seda
dc.date.accessioned2019-02-01T06:07:07Z
dc.date.available2019-02-01T06:07:07Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, filmlerin üretildikleri dönemin hâkim/egemen ideolojisinin yeniden üretimi ve onanmasındaki işlev ve süreçlerini, seçilen Top Gun (1986) film anlatısında yer alan semboller, temsiller ve tekrarlanan mitler üzerinden saptamak ve kültürel bir ürün olan sinemanın ideolojik bir aygıt olarak nasıl kullanıldığına dair bir örnek sunmaktır. Egemen ideoloji, gerçekliğin üstünü örterek, kendi yararına olan düşünceyi tüm toplumun yararınaymış gibi sunarken, ideolojik aygıtlar olarak filmlerin kullanılması ile bireyler bu ideolojik inşa sürecine gönüllü olarak katılmaktadırlar. Dolayısı ile sinemanın ideolojik işlevinin farkına varılması ve bu bilinçle incelenmesi önem taşımaktadır. Çalışmada, seçilen anlatının üretildiği dönemin sosyo-ekonomik özellikleri incelenerek filmin “neden” üretildiği saptanmakta ve filmin ideolojik işlevinin, anlatı yapısında gizlenen semboller, tekrarlanan mitler ve filmde yer alan temsiller aracılığı ile ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.en_US
dc.identifier.citation11/2 (2018), 96-112tr_TR
dc.identifier.doi10.18221/bujss.441447
dc.identifier.issn1307-5063
dc.identifier.issn2667-4955
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18221/bujss.441447
dc.language.isotren_US
dc.publisherBeykent Üniversitesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectİdeolojitr_TR
dc.subjectMitlertr_TR
dc.subjectTemsiltr_TR
dc.subjectTop Guntr_TR
dc.subjectMilitarizmtr_TR
dc.subjectHegemonyatr_TR
dc.titleİdeolojik Bir Aygıt Olarak Sinema: "Top Gun" Film Anlatısında Egemen İdeolojinin Temsilien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA.pdf
Boyut:
7.08 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.43 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: