Otomotiv Endüstrisindeki Dönüşüm ve Türkiye

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Araştırmanın amacı, Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasının istihdam, çevre ve dış ticaret dengesi üzerindeki olası etkilerin bu endüstride yönetici olarak çalışanların görüşlerinden yola çıkarak irdelenmesidir. Bu bağlamda, kolayda örnekleme yoluyla ve mülakata izin veren beş katılımcıdan oluşan örneklem ile açık uçlu sorular aracılığıyla derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Katılımcılardan üçü, Türkiye’de elektrikli araçların satış ve satış sonrası hizmetlerini veren otomotiv firmaların üst düzey yöneticileridir. Dördüncü katılımcı, otomotiv konusunda ulusal televizyon kanallarından birinde program hazırlayan bir gazetecidir. Beşinci katılımcı ise Türkiye’de elektrikli araçlar konusunda çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisidir. Bulgulara göre, Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasında kamu güveninin sağlanması, tüketicilere ve üretici firmalara finansal teşviklerin ve vergi desteklerinin sunulması en önemli koşullar olarak ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların ortak görüşü, elektrikli araçların yaygınlaşmasının Türkiye ekonomisinde çevre ve dış ticaret dengesi açılarından orta vadede olumlu etkilere sahip olacağıdır. İstihdam konusunda ise net bir görüş birliği ortaya çıkmamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Otomotiv Endüstrisi, Elektrikli Otomobiller, İstihdam, Çevre, Dış Ticaret Dengesi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye