İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Sessizlik Algılarının İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmada örgütsel sessizlik ve iş tatmini kavramlarının ilişkisi incelenmiştir. Ankara’da seçilmiş inşaat şirketlerinde çalışan 379 kişi bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, Örgütsel Sessizlik ile İş Tatmini puanları arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel sessizlik, eğitim durumu, yaş, aylık ortalama gelir ve iş memnuniyetine göre farklılık göstermiştir. İş Tatmini ise eğitim durumu, yaş, aylık ortalama gelir, iş memnuniyeti ve iş tecrübesine göre farklılık göstermiştir. Medeni durum grupları arasında Örgütsel Sessizlik ve İş Tatmini puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Örgütsel Sessizlik, İş Tatmini, İş Tatminsizliği, İnşaat Sektörü, Ankara

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 12/1 (2019), 74-86