Bir Üniversite Hastanesi Diş Hekimliği Birimine Başvuran Hastaların Anamnez Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ortadogu Reklam Tanitim Yayincılık

Erişim Hakkı

Özet

Diş hekimliği pratiğinde hastanın sistemik hastalık profilinin kayıt altına alınması son derece önem teşkil etmektedir. Sistemik hastalıkların ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi, doğru tanı konulması, uygulanacak tedavi prosedürünün belirlenmesini ve hastanın kullandığı ilaç rejiminin düzenlenmesini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite hastanesine başvuran hastaların medikal geçmişinin profilini ortaya koymak, tıbbi anamnezin hasta tedavi sürecinin kişiselleştirmeye olan katkısını ön plana çıkarmak ve sistemik hastalıklara göre uygulanması gereken protokolleri vurgulamaktır. Gereç ve Yöntemler: alışmamızda, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı’na 2011-2016 yılları arasında başvuran, 15 yaş ve üstü 137.249 hastanın tıbbi veri kayıtları retrospektif olarak incelenerek değerlendirilmiştir. Bulgular: 137.249 hastanın 33.055 (%24,1)’ünde sistemik hastalık varlığı saptanmıştır. Sistemik hastalığı bulunanlarda, en sık hipertansiyon (%12,4) olduğu belirlenmiştir. En sık rastlanan ikinci sistemik hastalık ise diyabet (%7,5) olarak bulunmuştur. Ki-kare analizi sonucunda, kadınlarda sistemik hastalık görülme sıklığının erkeklere göre daha fazla olduğu bulunur iken (p<0,0001), yaş gruplarına göre herhangi bir farklılık saptanamamıştır (p>0,05). Sonuç: Sistemik durum, oral bölgeye ve uygulanacak tedaviye direkt veya dolaylı yoldan etki edebileceğinden, diş hekimliğinde kliniklere başvuran hastaların sistemik hastalıklarının öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Diş hekimliği, Tıbbi kayıt, Dental tedavi, Klinik protokoller

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2017;23(2):69-74