Parasosyal İli?şki?: Kavramsal Bi?r Çerçeve

dc.contributor.authorVarol, Fügan Sibel
dc.contributor.authorTayanç, Neşe Kars
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:22Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:22Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, izleyicilerin medya karakterleriyle kurduğu tek yanlı ve hayaliilişkiyi ifade eden parasosyal ilişkinin kavramsal bir çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır.Bu doğrultuda, ortaya çıkmasında etkili faktörler, özellikleri, türleri, gelişim süreci veizleyici üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Yapılan alanyazın taraması sonucunda, parasosyalilişkinin kitle iletişim aracının, programın, medya karakterinin ve izleyicinin özelliklerinebağlı olarak geliştiği, farklı yaş, cinsiyet ve eğitim kategorilerinde farklı parasosyal ilişkikalıplarının görüldüğü tespit edilmiştir. Çalışmanın vardığı sonuçlardan biri de yalnızlık,reddedilme korkusu, bağlanma kaygısı, aidiyet ihtiyacı gibi psikolojik faktörlerin ve bilişselempati kurabilme gibi bilişsel faktörlerin de parasosyal ilişkinin gelişimini etkilediğidir.Parasosyal ilişkinin tek yanlı ve hayali bir ilişki olduğu, ünlü kişilerle kurulduğu ve gerçekhayattaki ilişkilere benzerlik gösterdiği, bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçler içindegeliştiği, aşk, arkadaşlık, idolleştirme, aile odaklılık, duygudaşlık, sosyal deneyim yaşamagibi türlerinin bulunduğu ve medyanın izleyici üzerindeki etkilerini kolaylaştırdığı daçalışmanın ulaştığı sonuçlar arasındadır.en_US
dc.identifier.endpage277en_US
dc.identifier.issn2147-4524
dc.identifier.issue48en_US
dc.identifier.startpage257en_US
dc.identifier.trdizinid370066en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/370066
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2585
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİletişim Kuram ve Araştırma Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleParasosyal İli?şki?: Kavramsal Bi?r Çerçeveen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar