Parasosyal İli?şki?: Kavramsal Bi?r Çerçeve

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, izleyicilerin medya karakterleriyle kurduğu tek yanlı ve hayaliilişkiyi ifade eden parasosyal ilişkinin kavramsal bir çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır.Bu doğrultuda, ortaya çıkmasında etkili faktörler, özellikleri, türleri, gelişim süreci veizleyici üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Yapılan alanyazın taraması sonucunda, parasosyalilişkinin kitle iletişim aracının, programın, medya karakterinin ve izleyicinin özelliklerinebağlı olarak geliştiği, farklı yaş, cinsiyet ve eğitim kategorilerinde farklı parasosyal ilişkikalıplarının görüldüğü tespit edilmiştir. Çalışmanın vardığı sonuçlardan biri de yalnızlık,reddedilme korkusu, bağlanma kaygısı, aidiyet ihtiyacı gibi psikolojik faktörlerin ve bilişselempati kurabilme gibi bilişsel faktörlerin de parasosyal ilişkinin gelişimini etkilediğidir.Parasosyal ilişkinin tek yanlı ve hayali bir ilişki olduğu, ünlü kişilerle kurulduğu ve gerçekhayattaki ilişkilere benzerlik gösterdiği, bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçler içindegeliştiği, aşk, arkadaşlık, idolleştirme, aile odaklılık, duygudaşlık, sosyal deneyim yaşamagibi türlerinin bulunduğu ve medyanın izleyici üzerindeki etkilerini kolaylaştırdığı daçalışmanın ulaştığı sonuçlar arasındadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

48

Künye