ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI SİSTEMİ

dc.contributor.authorGürpınar, Bünyamin
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:40Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:40Z
dc.date.issued2013
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBir şirket küresel, bölgesel ya da ulusal faaliyet gösteriyor olabilir. Hangisiolursa olsun faaliyetlerinin kapsamının çoğu kez ulusal sınırların dışına çıkmasıküreselleşmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Bu kapsamda sermaye şirketlerininve özellikle anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı yurt dışındayerleşik yabancılardan oluşuyorsa yönetim kurulu toplantılarının fiziki olarakyapılması önemli güçlükler arz etmekte, kararların alınması ise, çoğu kez arzuedilen düzeyde müzakereye olanak sağlamamaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 1527.1 maddesi, sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirlidurumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla elektronikortamda katılabilmelerinin ve oy vermelerinin esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır. Yeni Kanunla getirilen düzenleme çerçevesinde, anonim ortaklık yönetim kurulu toplantısının yapılması bakımından, görüntü ve ses nakli şeklindetoplantı formatı gerekmekte olup, anılan hüküm çerçevesinde, yönetim kurulutoplantısının, görüntü ve ses naklini içermeyen şekilde, sohbet odası formatındave yazılı bir şekilde yapılması mümkün değildir. Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılabilmenin ön koşulu, bu olanağa ana sözleşmede yer verilmesidir. İkinci olarak, elektronik ortamaraçlarının elverişliliğinin kanıtlanması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması gerekmektedir. Tüm bu hususların uygulamasına ilişkin esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan bir Tebliğ ile belirlenmiştir. Maddeye ilişkin gerekçede, yönetim kurulu toplantılarında online olarak yapılanmüzakere ve alınan kararların geçerli olduğu, bu kararların güvenli elektronikimza ile imzalanmasının mümkün olduğu gibi, sonradan fiziki imza ile de kayıtaltına alınabileceği ifade edilmektedir.en_US
dc.identifier.endpage1125en_US
dc.identifier.issn2146-0590
dc.identifier.issn2529-0142
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1101en_US
dc.identifier.trdizinid185428en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/185428
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2724
dc.identifier.volume19en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI SİSTEMİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar