ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI SİSTEMİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir şirket küresel, bölgesel ya da ulusal faaliyet gösteriyor olabilir. Hangisiolursa olsun faaliyetlerinin kapsamının çoğu kez ulusal sınırların dışına çıkmasıküreselleşmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Bu kapsamda sermaye şirketlerininve özellikle anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı yurt dışındayerleşik yabancılardan oluşuyorsa yönetim kurulu toplantılarının fiziki olarakyapılması önemli güçlükler arz etmekte, kararların alınması ise, çoğu kez arzuedilen düzeyde müzakereye olanak sağlamamaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 1527.1 maddesi, sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirlidurumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla elektronikortamda katılabilmelerinin ve oy vermelerinin esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır. Yeni Kanunla getirilen düzenleme çerçevesinde, anonim ortaklık yönetim kurulu toplantısının yapılması bakımından, görüntü ve ses nakli şeklindetoplantı formatı gerekmekte olup, anılan hüküm çerçevesinde, yönetim kurulutoplantısının, görüntü ve ses naklini içermeyen şekilde, sohbet odası formatındave yazılı bir şekilde yapılması mümkün değildir. Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılabilmenin ön koşulu, bu olanağa ana sözleşmede yer verilmesidir. İkinci olarak, elektronik ortamaraçlarının elverişliliğinin kanıtlanması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması gerekmektedir. Tüm bu hususların uygulamasına ilişkin esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan bir Tebliğ ile belirlenmiştir. Maddeye ilişkin gerekçede, yönetim kurulu toplantılarında online olarak yapılanmüzakere ve alınan kararların geçerli olduğu, bu kararların güvenli elektronikimza ile imzalanmasının mümkün olduğu gibi, sonradan fiziki imza ile de kayıtaltına alınabileceği ifade edilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

2

Künye