Ortadoğu Ülkelerinden Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2006

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Marmara Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Gelişmekte olan ülkelerin sermaye ihtiyaçlarını maliyetsiz olarak karşılamalarının bir yolu da ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmektir. Bu yatırım türünün çekilmesinde siyasi, ekonomik, stratejik yapı olduğu gibi verilen teşvikler de önemlilik arz etmektedir. Çalışmamızda, Türkiye'nin genel olarak yabancı sermaye çekmedeki potansiyeli ve gelişim süreci, özel olarak ise Ortadoğu ülkelerinden çekilen doğrudan yatırımlardan bahsedilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin değişen mevzuatının sonuçları ve yabancı sermayenin teorik olan faydalarının Türkiye ekonomisindeki gerçekleşmeleri belirtilmiştir. Türkiye ekonomisinde, iç tasarruf oranlarını arttırıcı önlemler alınmadığı, yabancı sermaye çekiminde sadece var olan tesislerin satılması ve ülkeye gelen yabancı sermayenin kar transferleri hakkında bir yasal kontrol alınmaması sonucunda; iktisadi teorilerde bahsedilen faydaları Türkiye ekonomisinde göremeyeceğimiz söylenebilir. Özellikle, Ortadoğu ülkelerini şu an itibariyle Türk ekonomisine etkileri çok azdır. Ancak yapılan anlaşmalar ve konjonktürel değişimlerden dolayı ileriki yıllarda ülke ekonomisinde etkili olacakları söylenebilir.

Açıklama

Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XXI, Sayı 1, Yıl 2006, İstanbul, 2006, ss.77–99;

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı