H BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ekonomik krizler ve insan ömrünün uzaması gibi çeşitli etkenler kamu sosyal güvenlik sisteminin gelir ve gider dengesini bozmaktadır. Bozulan mali dengenin Devletimiz tarafından sübvanse edilmesi gerekmektedir. Yapılan sübvansiyon neticesinde Devletimiz, mali bakımından güçlük çekmektedir. Bu itibarla kamu sosyal güvenlik sistemine tamamlayıcı olarak bireysel emeklilik sistemi ihdas edilmiştir. Bireysel emeklilik sistemi sayesinde piyasaya mali katkı sağlanmakla beraber bireylere de emeklilik hayatında ek gelir elde etme imkanı tanınmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

75

Künye