Ulaştırma Altyapı Yatırım Harcamalarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, birçok faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü olarak kabul edilmektedir. Ancak, doğrudan yabancı yatırımcılar yatırım yapacakları ülkeye karar verirken çeşitli koşulları göz önünde bulundurmaktadır. Ulaştırma altyapı yatırımları da doğrudan yabancı yatırımları ve dolayısıyla ekonomik büyüme ve kalkınmayı belirleyen en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Devletlerin bu durumun farkında olarak ulaştırma alanında altyapılarını geliştirmek için önemli seviyelerde harcama yaptıkları görülmektedir. Ulaştırma altyapısı, şüphesiz ki bir ülkeyi cazip bir yer kılan kritik araçlardan bir tanesidir. Güçlü ulaştırma altyapısına sahip olan ülkelerin taşıma maliyetleri azalmakta ve malların teslimat süreci hızlanmaktadır. Bununla birlikte, ulaştırma altyapısının gelişmesiyle artan ekonomik ve sosyal ilişkiler de ekonominin canlanmasına katkıda bulunabilmektedir. Dolayısıyla, yabancı yatırımcılar açısından yatırım yapacakları ülkedeki ulaştırma altyapısının gelişmişlik seviyesi son derecede önem taşımaktadır. Literatürde, OECD ülkelerinde ulaştırma altyapı harcamaları ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiye odaklanan yeterince çalışma bulunmadığından, çalışma bu yönüyle literatüre katkıda bulunmaktadır. Çalışmada, ulaştırma altyapı harcamalarının doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkileri 30 OECD ülkesi ve 1997-2016 dönemi için panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz bulguları, ulaştırma altyapı harcamalarının doğrudan yabancı yatırımlarla pozitif bir ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

1

Künye