Güçsüz Güç

Küçük Resim Yok

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Güvenlik ve istihbarat ilişkisi uluslararası arenada yeni aktör, yöntem ve vasıtalar kazanmıştır. “Demokrasi”, “Çağdaşlaşma” ve “Kalkınma” gibi modeller örtüsü altında, Finansal Yapılar–NGO– Vakıf–Enstitü–Araştırma Merkezi–Çokuluslu Şirket gibi yapılar aracılığıyla, hedef ülkedeki kurumlar ve kitlelerle doğrudan ilişkiye geçilmesi, toplum ile iktidar arasında bir ağ örülmesi hedeflenmektedir. Ülkelerin iç düzenlerinde toplumla devlet arasına giren bir örgütlenme sağlayarak, devlet egemenliğine paralel bir egemenlik kurulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Güvenlik Stratejileri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

5

Künye