CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Haziran 2017’den itibaren, Türkiye’de yeni bir hükümet sistemi,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) uygulamadadır. Hükümet sistemindekideğişiklik, kamu yönetimi teşkilatlanmasında da kimi değişimleri beraberindegetirmiştir. Türkiye’deki kamu personel yönetiminin (merkezi) örgütlenmesi,değişime konu olan alanlardan biridir. Bu çalışma, yeni hükümet sistemine geçişsonrasında oluşturulan yeni kamu personel yönetimi örgütlenmesinin ana hatlarınıortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, ilgili mevzuatadayalı olan ve hem CHS öncesindeki hem de CHS dönemindeki personel yönetimiörgütlenmesini içeren bir veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setiyle, bir yandanyeni kamu personel yönetimi örgütlenmesinin bileşenleri ve bunların kapsamları,görevleri, işlevleri ve rolleri —CHS öncesiyle karşılaştırmalı bir biçimde—netleştirilmeye çalışılırken, diğer yandan elde edilen bulgularla yeni personel yönetimiörgütlenmesine dair yeni gelişmekte olan yazında öne çıkan iki tespit sınanmıştır.Çözümleme sonucunda CHS döneminde yeni kamu personel yönetiminden sorumluçatı kurumun Cumhurbaşkanlığı, örgütlerin ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB)ile İnsan Kaynakları Ofisi (İKO) olduğu tespit edilmiştir. SBB’nin ‘yönetici-politikayapıcı’, İKO’nun ise ‘uygulamacı’ rolüyle öne çıktığı görülmüştür. Oluşturulan verisetinden elde edilen bulguların, yeni kamu personel yönetimine dair ilgili yazındaifade edilen tespitlerden biri olan ‘yetki karmaşası/çatışması’ tespitiyle örtüşmediği,diğer ‘çok parçalılık’ tespitininse Cumhurbaşkanlığının bir çatı örgüt hâline gelişibağlamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

YASAMA DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

42

Künye