İŞ YAŞAMINDA AKTİVİZM: YÖNETİCİLERİN AKTİVİZME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aktivizm olgusu nispeten yeni bir kavram olmamakla birlikte, özellikle iletişim araçlarının sayıca hızla arttığı günümüz sosyal ve iş yaşamında öne çıkan konulardan biri haline gelmiştir. Dikkat çekici ve farklı bir konu olarak görülmesine rağmen, aktivizm konusu üzerine yapılan yazın taraması sonucunda beklenen ilgiyi görmediği söylenebilir. Dolayısıyla aktivizm ile ilgili yapılan bilimsel çalışma sayısı görece çok yetersizdir. Bu kapsamda yapılan araştırma yöneticilerin aktivizm konusu ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma alanı, İstanbul, Bursa ve Trabzon gibi ülkemizin farklı büyük şehirlerinde faaliyet gösteren ve turizm sektöründe öncü olan, bilinirliliği yüksek kurumsal otel işletmelerinde görev yapan 7 orta kademe yönetici olarak belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda turizm sektöründe görev yapan yöneticilerin aktivizm olgusunu değişim ve dönüşümün öncüsü bir liderin temel özelliklerinden biri olarak değerlendirdiği görülmüştür. Ayrıca yöneticilerin aktivizm ile ilgili konularda seçici ve rasyonel davranma gerekliliği vurgulanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Journal of research in business (online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye