Siber Alan ve Gerçekliğin Gençler Üzerinde Gündelik Sosyal Regülasyonu: Facebook

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Modernizmin sürekli yarattığı ‘bugünde olmak’ deneyimi; yirmi birinci yüzyılda bir siber alanolan internette pekişir. Sibernetiğin kendi doğasından kaynaklanan dinamiklerini atlamamaklaberaber, bu incelemenin konusu; 2007’de bir topluluk girişimi olarak ortaya çıkan ve özellikle gençlerin; içinde, açık kimlikleriyle yer alarak orada varoluşlarına inandıkları sanal ortamFacebook’tur. Siber mekânsallığın altında neler yatmaktadır? Bir topluluk ve özgünlük alanıolarak süren sosyalleşme siteleri içinden ‘Facebook’ nasıl sıyrılmıştır ve gençler, ruh-beden tartışmasını hararetlendirecek biçimde bu mecrada nasıl bir yeni ‘kendilik’ kurar? Sanal kolektifler nasıl temsillerdir ve bizleri nasıl etkiler? Bu çerçevede çalışmanın hipotezi; bir yandan birhafıza tekniği olarak çocukluk ve geçmiş hatıralarını çağıran, tazeleyen ve yeniden örgütleyensosyal medya sitelerinin; bir yandan da insanların kamusal ihtiyaçlarını giderip onların sosyaltepkilerini, amaç ve paylaşımlarını postmekânsallaştırdıklarıdır. Bu doğrultuda, bu çalışmadaargümantasyon yöntemi kullanılarak sosyal medya sitelerinin gündelik medya oluşturma vegençlerin yaşamlarını etkileme potansiyelleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Sosyal medyasitelerinin kullandığı ‘bugün fikri’, bir gazete konvansiyonu gibi çalışan ‘o-günde’lik deneyimi;Facebook’u, günümüzde yetişen kuşakların, içinde oluştuğu ve dönüştüğü bir uzam kılmaktadır. Sanal ortamlar; ‘2. Alan’ sayılan interneti, bir gerçek yaşam alternatifine dönüştürmektedir. Sanal ve gerçeğin birleştiği bir ortamda, neyin hayati olduğunu tespit giderek zorlaşmaktave bunun sonucunda kimlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Sanal yaşam, kendisini tercih edilirkılmaktadır. Bu açıdan siber alanın teorik açıdan incelenmesi ve yeni bir mekânsallık türünübağımlı kılan unsurlarının saptanması ilgiye muhtaçtır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

TRT Akademi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

4

Künye