İstanbul’da Bulunan 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Personel Seçme Yöntemlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

Özet

Araştırmanın amacı 5 yıldızlı otel işletmelerinin personel seçme uygulamalarını belirlemek ve kullanılan personel seçme uygulamalarının önem dereceleri ile aranan personelde bulunması gereken özelliklerin belirlenmesidir. Çalışmada İstanbul’daki 5 yıldızlı otellerde bulunan 80 yönetici ile nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı saptamak için “Mann-Whitney U”, ikiden fazla grup arasındaki farkı saptamak için “Kruskal-Wallis” testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancı dil bilgisi, diksiyon, kişisel genel görünüm, iletişim becerisi, kişilik özellikleri daima önemli olduğu ve bu sonuçların literatür ile benzerlik gösterdiği sonuçlarına varılmıştır. Sağlık kontrolüne daima önem verildiği, mülakat, kişilik testi, uygulama sınavı ve test sınavı tarzı uygulamalara ise biraz önem verildiği sonucu diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada karşılaştığımız sonuçlardır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Personel Seçme, Seçme Yöntemleri, Otel İşletmeleri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 22, Yıl: 2018

Bağlantı