LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ

dc.contributor.authorAkman, Hüseyin Vedat
dc.contributor.authorHanoğlu, Merve
dc.contributor.authorKızıl, Cevdet
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:34Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:34Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada liderlik tipleri ile iş gören performansı arasındaki ilişki ampirik olarak test edilmiştir. Çalışmanın amacı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada otokratik, demokratik, hümanist lider tiplerinden hangilerinin kişilerle ilişkilendirildiği ve iş gören performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın evrenini otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada firmada çalışan toplam kişi sayısı baz alınarak örneklem seçimi yapılmıştır ve 51 kişiye ulaşılmıştır. Anket çalışması beşli likert tipi derecelendirme ölçeği ile oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda liderlik tipleriyle iş gören performansı arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuşturen_US
dc.identifier.endpage145en_US
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issue52en_US
dc.identifier.startpage130en_US
dc.identifier.trdizinid196639en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/196639
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2695
dc.identifier.volume14en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleLİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar