Gelin-Kaynana İletişiminin Niteliğini Belirleyen Kültürel Etmenler

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aile deyince akla hemen anne-baba ve çocuklardan oluşan bir grup gelir. Fakat Türkailesinin tecrübesi bundan farklıdır. Türk aileleri aynı evi paylaşmasalar da akrabaoldukları ailelerle sıkı bir iletişim içindedirler. Türkiye’de kan bağı yoluyla akrabaolmanın dışında, evlilik yoluyla edinilen akrabalık ilişkileri de çok önemlidir. Ataerkildüzenin hüküm sürdüğü toplumlarda evli olmak, yetişkin kadınlar ve erkekler içinbir gerekliliktir. Kadın açısından evli olmanın anlamı daha da derindir. Zira, aileninait olduğu toplumsal sınıf erkeğin toplumsal konumuna göre belirlendiği için kadınaçısından evlilik yeni bir kimlik edinmek anlamına gelmektedir. Ancak, kadının evlilikyoluyla dâhil olduğu soy grubu içinde gelin olarak kabul görmesi, kayınvalidesineuyumlu davranmasıyla yakından ilişkilidir. Türk toplumunda, kız çocuklarına idealgelin-kayınvalide ilişkisinin anne-kız ilişkisi gibi olması gerektiği öğretilir. Bunakarşın gerek medya temsillerinde gerekse gündelik yaşamda iyi geçinen bir gelinkaynana ikilisi görmek neredeyse imkânsızdır. Bu araştırma, gelin-kaynana arasındaçatışma yaratan kültürel faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitelikselyöntemle yapılan bu araştırmanın bulguları, gelin ve kayınvalide olan toplam oniki kadınla derinlemesine görüşme yaparak elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunagöre gelin-kaynana iletişiminin niteliği büyük ölçüde kayınvalidenin tutum vedavranışlarına göre şekillenmektedir. Gelin-kaynana ilişkisinin anne-oğul arasındakiilişkinin niteliğiyle yakından ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Kayınvalidenin maddiaçıdan oğlunun desteğine muhtaç olması, gelin-kaynana arasında sorun çıkmasınaneden olmaktadır. Ayrıca, kadınların doğup büyüdüğü sosyal çevre, ekonomikdurum, eğitim durumu ve önyargılar gelin-kaynana iletişiminin niteliğini önemliölçüde etkilemektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Erciyes İletişim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye