Küresel Kriz ve Türkiye

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşme neticesinde dünyada serbest dolaşan paranın , oluşturulan türev piyasalara, bankala-ra ve ülkelerin ekonomileri üzerine etkileri büyüktür. Buna karşılık finansal ürünlerin denetimden önce gelişmesi ile finansal riskler ortaya çıkmaktadır. Kriz için ülkelerin kararlarda hızlı hareket edememesi ise krizin küresel boyutunu ortaya çıkarmıştır. Küresel finansal krizin gelişmesi ile alınan tedbirler, 2009 başı itibariyle analiz edilmiştir. Finansal krizi önlemek için ülkelerin aldığı kararlar ve bunların ABD, AB, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye’ye olan etkileri incelenmiştir. Alınan kararların dünyadaki boyutları ve Türkiye ekonomisi için oluşması gereken yapı da sonuçlar kısmında belirtilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

42

Künye