GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ÇUKURCA ÖRNEĞİ

dc.contributor.authorYılmaz, Abdurrahman
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:31Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:31Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAntropolojik anlamda kültür toplumun maddi ve manevi birikimlerinin tamamını ifade etmektedir. Kültürel değişim ise çeşitli süreç ve kültürel etkenlerin bir bileşkesi olarak toplumun bütünüyle veya bazı kurumlarıyla değişmesi anlamına gelmektedir. Bu makalede "kültürel değişim" konusu, Türkiye'nin doğusunda bir sınır kasabası olan Çukurca örneğinde ele alınmıştır. Çukurca'nın son yüzyılından başlayarak ve ağırlıklı olarak son 25-30 yılda (1980 sonrasında) yaşadıklarından yola çıkarak, değişim sürecindeki köşe taşları Antropolojik bakış açısının en temel ayırt edici özelliği olan "bütüncül yaklaşım" çerçevesinde ortaya konulmuştur. Araştırmada ilki Aralık 2006'da, sonuncusu da Temmuz 2008'de olmak üzere farklı kesimlerden (siyasetçi, köylü, ağa yakını, işçi, memur, doktor, din görevlisi ve esnaf ) toplam 14 kişiyle görüşülmüştür. Alan çalışmasından elde edilen bulgulara dayanılarak ilçenin bugünkü kültürüne ulaşmasına etki eden dört ayrı dönem tespit edilmiştir. Birinci dönem ilçenin şu anki nüfus yapısının oluşması yönünde temellerin atıldığı Nasturi ayaklanmasının ardından Nasturilerin bölgeyi terk etmesi ile başlar. 1964 yılında Çukurca-Hakkâri yolunun yapılması ile başlayan ikinci dönemde il merkezi ile daha fazla etkileşim yaşanmaya başlanır. 1980'den itibaren sınır güvenliğinin artırılmasıyla başlayan üçüncü dönemde üretim-tüketim ilişkilerinin ağırlığı zorunlu olarak ülke içine kaymaya başlar. Dördüncü dönem 1990'ların başına rastlar. Diğer dönemlerdeki görünür belirleyici unsur üretim tüketim ilişkilerinin yönü iken bu dönemdeki esas belirleyici unsur terördür. Güvenlik endişeleri nedeniyle köylerden ilçe merkezine ve ilçe dışına doğru göçün yaşanması üretimtüketim alışkanlıkları kadar "aşiret", "ağalık" ve "akrabalık sistemini" de derinden etkileren_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.identifier.issn1301-370X
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid242072en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/242072
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2666
dc.identifier.volume21en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiye Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleGÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ÇUKURCA ÖRNEĞİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar