YENİDOĞAN GÖBEK BAKIMINDA KLORHEKSİDİN, İYOT VE ALKOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

dc.contributor.authorKoyucu, Refika Genç
dc.contributor.authorÇınar, Fadime
dc.contributor.authorTosun, Yıldız
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç:Her yıl 4 milyon bebek neonatal dönemde kaybedilmektedir. Bunların %30'dan fazlasında sebep infeksiyonlardır. Ev doğumları ve kötü hijyen şartları taşıyan kliniklerde gerçekleşen doğumlarda umbilikal güdüğün invaziv patojenler ile maruziyetinde artmış risk vardır. Bu çalışmada umbilikal güdük bakımında klorheksidin, alkol ve iyot uygulamalarının bakteriyel kolonizasyon ve göbek düşme zamanı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem:Bu randomize çalışma Nisan-Temmuz 2007 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Termde doğumları gerçekleşen 90 yenidoğan klorheksidin, %70 alkol ve povidon iyodin gruplarına randomize edilmiştir. <37 hafta doğan yenidoğan vakalar çalışmaya alınmamıştır. Vakaların demografik verileri, kolonizasyon ve infeksiyon oranları, göbek düşme zamanları değerlendirilmiştir. Bulgular: 1.gün kolonizasyon oranları ve kordon düşme zamanları arasında farklılık izlenmemiştir. Beşinci günde göbek güdüğü kolonizasyon oranları klorheksidin grubunda anlamlı oranda düşüktür.. Sonuç: Yüksek neonatal ölüm oranları olan bölgelerde ve ev doğumlarında hayatın ilk haftasında yenidoğan göbek bakımında klorheksidin uygulaması uygun seçenek olarak görülmektedir.en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.identifier.issn1309-5471
dc.identifier.issn2687-2498
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.trdizinid260683en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/260683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2657
dc.identifier.volume20en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAnadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleYENİDOĞAN GÖBEK BAKIMINDA KLORHEKSİDİN, İYOT VE ALKOLÜN KARŞILAŞTIRILMASIen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar