Tüketime sunulan bazı hazır yemeklerin mikrobiyolojik kalitelerinin incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, sıcak olarak tüketime sunulan çeşitli hazır yemeklerin mikrobiyolojik kalitesini araştırmak ve bu gıdaların halk sağlığı açısından risk değerlendirmesini yapmak amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul'da çeşitli lokantalarda tüketime sunulan 60 adet çorba (12 adet domates, 16 adet mercimek, 10 adet kremalı mantar, 12 adet tavuk, 10 adet işkembe çorbası) ve 92 adet hazır yemek (25 adet etli yemek, 15 adet etsiz sebze yemeği, 20 adet pilav, 15 adet makarna, 17 adet patates püresi) olmak üzere toplam 152 adet örnek, koliformlar, E.coli, koagülaz (+) S.aureus, sülfit indirgeyen anaeroplar ve Salmonella spp. yönünden analize alınmıştır. Pilav, makarna ve patates püresi örneklerine aynı zamanda B.cereus analizi de yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, toplam 60 adet çorba ve 92 adet yemek örneğinin sırasıyla 14'ünde (%23,3) ve 28'inde (%30,4) koliformlar (102-105 kob/g), 3'ünde (%5) ve 11'inde (%12) E.coli (101-103 kob/g), 3'ünde (%5) ve 16'sında (%17,4) koagülaz (+) S.aureus (102-105 kob/g), 1'inde (%1,7) ve 2'sinde (%2,1) sülfit indirgeyen anaeroplar (101-102 kob/g) tespit edilmiştir. Ayrıca, B.cereus analizi yapılan toplam 52 adet örneğin 5'inde (%9,6) B.cereus (102-105 kob/g) saptanmıştır. Örneklerin hiçbirinde Salmonella spp. varlığına rastlanmamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

37

Sayı

4

Künye