Görünüş Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada çağdaş kuramlar çerçevesinde incelenmiş temel görünüş kavramları ele alınarak tanımlanmakta ve Türkçe’de henüz yerleşmiş bir karşılığı bulunmayanlara yeni terim önerileri getirilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dilbilim Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

Künye