Esneknil-Güvence Dengesi: AB Deneyimi ve Türkiye

dc.contributor.authorİpek, Şeyma Köstekli
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:44Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:44Z
dc.date.issued2008
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstract“Esneklik” ile “Güvence” birbirini dışlayan değil, tamamlayan, dengeleyen kavramlardır. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması ile istihdam sorunlarının hafişetilmesi bu dengenin iki öğesidir. Bu nedenle, AB başta olmak üzere birçok OECD ülkesinde “esneklik mi” yoksa “güvence mi” sorusuna verilen yanıt artık “esneklik-güvence dengesi” yönündedir. Tüm üye ülkeler, bugün bu dengeyi kurmaya çalışıyorlar. Ülkemizde ise, yeni İş Kanunu ile getirilen esnek çalışma biçimleri dahi uygulanamıyor. İşveren kesiminde, bilgi ve irade eksiklikleri veya tereddütler yaşanırken, işçi sendikaları birçok noktada itirazlarını sürdürüyorlar. Bu çalışma, esneklik-güvence dengesi yaklaşımını bir işgücü piyasası reform seçeneği olarak inceliyor. Bu alandaki zengin AB deneyim ve birikiminden, örnek ülke uygulamalarının damıttığı sonuçlardan hareketle Türkiye'ye yönelik öneriler içeriyor. Öneriler içinden özellikle ikisi öne çıkarılıyor: Birincisi, esneklik-güvence dengesinin öneminin kavranması na, içselleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; ikincisi, bu karma politikanın içerik ve sınırlarının uzlaşma ve mutabakat temelinde bir an önce belirlenmesi ve yaşama geçirilmesi.en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.identifier.issn1306-6757
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.trdizinid89023en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/89023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2792
dc.identifier.volume3en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTİSK Akademien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleEsneknil-Güvence Dengesi: AB Deneyimi ve Türkiyeen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar