BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son zamanlarda bekârlık vergisi sıkça gündeme gelmektedir. Yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir yasa teklifinin olmadığını beyan ettikleride bilinmektedir. Konunun gündemde yoğun yerbulmasına istinaden bekârlık vergisinin tarihselarka planını, ülke deneyimlerini ve olabilirliğinitartışan bu çalışma yapılmıştır. Geçmişte evliliğive çocuk sayısını artırmak için uygulamaya konulan bekârlık vergisi yerine, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artışı olmamasınedeniyle asgari geçim indirimi, çocuk yardımı,ücretli izin gibi teşviklerin uygulandığı görülmektedir. Türkiye için yapılması gereken de vergikonulması değil, evlenmeyi ve çocuk yapmayıteşvik edecek vergisel avantajların ve bazı maliteşviklerin getirilmesi olduğu düşünülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vergi Raporu

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

249

Künye