Yerel Toplumların Turizmin Gelişimiyle Birlikte Yaşadığı Değişimler: Eskişehir Örneği

Özet

Bu araştırmanın temel amacı yerel halkın turizmle birlikte algıladıkları toplumsal değişimlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma amacını gerçekleştirmek maksadı ile Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinden veriler toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 15 kişi ile görüşmeler kartopu örnekleme tekniği seçilerek yürütülmüştür. Toplanan veriler Nvivo programı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular tablolar ve görseller vasıtası ile aktarılmış ve yorumlanmıştır. Elde edilen önemli sonuçlara göre, Odunpazarı bölgesinde araştırmaya katılanlar turizmin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan değişimleri genellikle olumlu algıladıkları görülmüştür. Özellikle Odunpazarı bölgesinin daha değerli hale geldiği, yeni girişimcilerin ortaya çıktığı, yerel yiyeceklerin satışının arttığı belirtilmiştir. Olumsuz anlamda trafık ve gürültü kirliliğinin yaşandığı, fiyatlarda kısmen artışın olduğu, komşuluk ilişkilerinin ve sosyal ilişkilerin olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Toplumsal değişim, Toplumsal değişim kuramları, Turizm, Odunpazarı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye