SARS-CoV-2 Patogenezi ve Covid-19’da İmmun Yanıt

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İlk defa 2019 yılı, Aralık ayında, Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıbir şekilde yayılan SARS-CoV-2, hâlen salgın etkisini sürdürmektedir. SARS-CoV-2, SARS-CoVve MERS-CoV enfeksiyonlarından sonra karşılaştığımız üçüncü koronavirüs salgınıdır. SARSCoV ve MERS-CoV enfeksiyonları dolayısıyla, koronavirüslere ait patogenez ve immun yanıtla ilgili deneyimlerimiz bulunmaktadır. Fakat bu zor süreçte yapılan çalışmalar, SARS-CoV2’nin deneyimlerimizdeki bilgilerden, farklı olarak hem çok bulaştırıcı olduğunu hem dehücrelere olan etkisinin farklı olduğunu göstermiştir. Biz de bu nedenle, SARS-CoV-2 patogenezi ve oluşan konak immün yanıt ile ilgili yayınlanan çalışmaları derlemeyi amaçladık.Birçok çalışmada, yalnızca konak ACE2 reseptör varlığının, konak hücrenin enfeksiyonu içinyeterli olmadığı aynı zamanda proteazlarla yapısal S proteininin kesiminin de gerçekleşmesi gerektiği bildirilmiştir. SARS-CoV-2, SARS-CoV ve MERS-CoV’dan farklı olarak farklı proteazkesim sistemleri içerdiği, ayrıca ACE2 reseptör bağlanma bölgesinde bulunan aminoasitdizilimlerinin daha farklı olduğu gösterilmiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyonunda, konaktaki Th1ve Th2 aracılı sitokin ve kemokin düzeylerinin SARS-CoV enfeksiyonlarına göre farklı olduğu,SARS-CoV-2 enfeksiyonlarında, diğer CoV’lere göre farklı kemokinlerin upregüle olabildiği şuana kadar yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Uzun yıllardır devam eden denemelere rağmen, enfeksiyon etkeni olan RNA virüsleri için etkin aşılar geliştirilmemiş olduğu düşünüldüğünde, patogenez ve immun yanıt sürecindeki, tüm bu farklılıkların ortaya çıkarılması veSARS-CoV-2’ye karşı kısa sürede etkin antiviraller geliştirilebilmesi için SARS-CoV-2 patogenezi ve konak immun yanıtıyla ilgili kapsamlı çalışmaların yapılması gerekliliği aşikardır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

50

Sayı

4

Künye