Plantar fasiit tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi

dc.contributor.authorŞahbaz, Tuğba
dc.contributor.authorMenekşeoğlu, Ahmet Kıvanç
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:52Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:52Z
dc.date.issued2023
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Plantar fasiit tedavisinde egzersiz tedavisine eklenen ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) müdahalesinin ağrı ve işlevsellik üzerindeki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmaya klinik olarak plantar fasiit tanısı almış, şikayetleri 6 aydan uzun süredir olan 18-65 yaş arası 57 katılımcı dahil edildi. Hastalar ESWT (n=29) ve kontrol (n=28) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grupta yer alan katılımcılar plantar fasiite yönelik egzersizleri verilmiş ve ESWT+egzersiz grubuna haftada 1 kere toplam 3 seans olarak ESWT uygulanmıştı. Hastaların ağrı durumları Vizüel Analog Skala (VAS) ile fonksiyonel durumları ise Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ) ile değerlendirilmişti. Bulgular: Yapılan değerlendirmelerde ESWT+egzersiz grubu ve sadece egzersiz tedavisi alan hastalarda 4. hafta ve 8. hafta takiplerinde VAS istirahat ve aktivite değerleri, AFİ değerlerinde anlamlı iyileşme saptandı (p<0,05). İki grup arası karşılaştırmalarda hem 4. hafta hem de 8. hafta değerlendirmelerinde ESWT+egzersiz grubundaki iyileşme egzersiz grubuna göre hem VAS hem de AFİ tüm alt gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak, plantar fasiit tedavisine egzersiz müdahalesine eklenen ESWT etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir ve ağrıda azalma, fonksiyonellikte iyileşme görülebilmektedir.en_US
dc.identifier.doi10.21673/anadoluklin.1190523
dc.identifier.endpage138en_US
dc.identifier.issn2149-5254
dc.identifier.issn2458-8849
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.trdizinid1180938en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21673/anadoluklin.1190523
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1180938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2315
dc.identifier.volume28en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titlePlantar fasiit tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar