Liyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İnceleme

dc.contributor.authorDemirelli, Levent
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:09Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:09Z
dc.date.issued2023
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractKamu yönetimi örgu?tlenmesinin farklı kademelerine, özellikle de tepe noktalarına yapılan atamalar yalnızca basın organlarının veya kamuoyunun değil, aynı zamanda kamu yönetimi disiplininin de en çok ilgi gören konularından bir olagelmiştir. Kamuoyunda ve medyada olduğu gibi kamu yönetimi yazınında da kamu örgu?tlerinin tepe noktalarına yapılan atamalar, atanan kişinin nitelikleri esasında olmak u?zere çoğunlukla liyakat-patronaj ikiliği içerisine sıkıştırılarak değerlendirilmiştir. Bu tu?r değerlendirmeler, siyaset-yönetim, liyakat-patronaj, seçilmiş-atanmış gibi birtakım keskin karşıtlıklara dayalı bir çerçeve ortaya koyan kamu yönetimi disiplini sınırları içerisindeki klasik yaklaşımın çözu?mlemeler u?zerinde hâlâ etki sahibi olduğunu gösterir. Liyakat ve patronaj kavramlarına dair tanımlamaları hayli belirgin olduğundan, klasik yaklaşım açısından bakıldığında bir kamu örgu?tu? yöneticisinin atandığı görevle olan ilişkisi, liyakat veya patronaj kavramlarından yalnızca biriyle nitelendirilebilir. Son yıllarda kamu yönetimi yazınında, klasik yaklaşımın somut örnekleri çözu?mleme konusunda yetersiz kaldığı du?şu?ncesinden hareketle konuyu liyakat-patronaj karşıtlığı yerine daha esnek bir yaklaşımla liyakat-patronaj ekseni u?zerinde çözu?mlemeyi uygun gören yeni bir yaklaşım belirmiş ve bu yaklaşıma uygun yeni yönetici profilleri ortaya konulmuştur. Yazındaki söz konusu yaklaşımı esas alan bu çalışma, Tu?rk kamu yönetimi örgu?tlenmesinin tepe noktalarında görev yapan yönetici profillerine odaklanmakta ve bunu AFAD il mu?du?rlerini esas alarak gerçekleştirmektedir. Çalışma kapsamında, yazında ortaya konulan yönetici profillerinden, Tu?rk kamu personel sisteminden ve çalışma kapsamında toplanan verilerden hareketle altı yönetici profilinden oluşan bir yönetici modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan yönetici modeli, R yazılım dili temelinde veri kazıma yöntemiyle her bir il mu?du?rlu?ğu?ne ait internet sayfasından elde edilen muvazzaf AFAD il mu?du?rlerine ait özgeçmişlerde yer alan bilgiler özelinde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, AFAD il mu?du?rlerinden yu?zde 52’sinin patronaj ekseni u?zerinde u?ç, geriye kalan yu?zde 48’inin liyakat ekseni u?zerinde iki olmak u?zere toplam beş farklı profil sergilediği tespit edilmiştiren_US
dc.identifier.endpage1190en_US
dc.identifier.issn1305-9971
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1153en_US
dc.identifier.trdizinid1207506en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1207506
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2477
dc.identifier.volume47en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMülkiye Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleLiyakat-Patronaj Ekseninde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticisi Profilleri: AFAD İl Müdürleri Üzerinde Bir İncelemeen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar