Orta Doğu’ya demokrasiyi getirmek

dc.contributor.authorYılmaz, Sait
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:42Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:42Z
dc.date.issued2010
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractOrta Doğu, bugün ABD etkinliğin in en fazla hissedildiği ve kendine göre dönüsüm projesi uyguladığı bir bölgedir. ABD’nin Orta Doğu’yu yumusak gücü ile dönüstürme projesinin temellerini ise modernizm çerçevesi altında demokrasi, kalkınma ve kültürler arası diyalog (veya ılımlı İslam) gibi siyasi, ekonomik ve kültürel kapsamda üç alt-konsept olusturmaktadır. Irak harekâtı sonrası “demokratiklestirme” iddiası Washington’un Orta Doğu’da sürdürdüğü hegemonya mücadelesinin baslıca ideolojik bahanesi haline gelmistir. Bu makalenin amacı ABD’nin Orta Doğu’ya demokrasiyi getirme gayretlerinin ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu sorgulamaktır. Bu kapsamda öncelikle bugünkü islam dünyası ve Orta Doğu’nun resmi tanımlanacak, islam ve modernlesme arasında bir değerlendirmeyi müteakip basta ABD olmak üzere Batılıların Orta Doğu’ya demokrasiyi getirme çabalarının teorik temelleri ve uygulamaları üzerinde durulacaktır.en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.identifier.issn1307-9832
dc.identifier.issn1307-9859
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.trdizinid117794en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/117794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2767
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleOrta Doğu’ya demokrasiyi getirmeken_US
dc.typeReview Articleen_US

Dosyalar