Mortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası)

dc.contributor.authorTopaloğlu, Mustafa
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:45Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:45Z
dc.date.issued2008
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractTürk Borçlar Kanunu’nun 80. Maddesinde öngörülen genel kural, belirli vadeye bağlanmış borçların erken ödenemeyeceği şeklindedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre ise, mortgage kredilerinde tüketici erken ödeme hakkına sahiptir (m.10/b). Buna gore tüketici bir veya daha fazla taksiti erken ödemede bulunabilir. Böyle bir durumda, alacaklı fi nansman kuruluşu işlememiş faiz oranındaindirim yapmak zorundadır. Sabit faizli mortgage kredilerinde sözlşmenin tarafl arı, erken ödeme miktarının %2’sine kadar erken ödeme ücreti ödeneceğini kararlaştırabilirler. Türk sisteminde erken ödeme ücretinin hukuki niteliğinin götürü tazminat olduğu söylenebilir. Alacaklı erken ödeme nedeniyle erken ödeme cezasından daha az zarara uğramışsa, dava yoluyla zararı aşan kısmı geri alabilir. Erken ödeme ücreti alaınabileceğine ilişkin yasal hükümler, Anayasanın eşitlik ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerine aykırıdır.en_US
dc.identifier.endpage221en_US
dc.identifier.issn1302-0013
dc.identifier.issue1.Şuben_US
dc.identifier.startpage185en_US
dc.identifier.trdizinid104650en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/104650
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2799
dc.identifier.volume12en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMortgage kredilerinde erken ödeme ücreti (Cezası)en_US
dc.typeReview Articleen_US

Dosyalar