TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN MEŞRUİYETİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir ülkede uygulanan vergi kanunlarının bütününe vergi sistemi denir. Vergi sistemine dahil vergi kanunları genellikle mükellefe maddi vergi borcu yükleyen kanunlardır.Vergi, mükelleflerden kamu hizmetlerinin karşılığı, yani kamu ya-rarı için alınır. Öte yandan mükelleflerin ödeyecekleri vergiyi gönüllü olarak ödemeleri, demokratik toplum düzeninin bir idealinden öte, bir gereğidir. Bu noktadan hareketle, kamu yararı için vergi ödeyen mükel-leflerin rızasının temin edilmesi vergilendirme meşruiyetini oluşturur.Öteden beri vergilendirme meşruiyetini sağlayan bir takım optimal (rasyonal) vergileme ilkeleri geliştirilmiştir. Bu ilkeler ışığında Türk vergi sisteminin meşruiyeti tartışılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Legal Mali Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

190

Künye