Hal türlerinin Türkçe'de ifadesi üzerine

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada devinim, sürerlik ve ereklilik gibi zaman/görünüş özelliklerinden yola çıkılarak tanımlanan beş hal türünün (durum, edim, bir anlık edim, erişme ve tamamlama) Türkçe'de nasıl ifade edildiği üzerinde durulmaktadır. İncelemeye Smith (1997)'nin iki bileşenli (hal türü ve bakış açısı) görünüş kuramı temel alınmıştır. Zaman/görünüş özellikleri insan doğasının bilişsel ve algısal özelliklerinden kaynaklanmakta ve farklı doğal dillerde farklı dilsel biçimlerle ifade edilebilmektedir. Bu çalışmada bu zaman/görünüş özelliklerine dayanan beş hal türünün Türkçe'de nasıl anlatıldığı gösterilmeye çalışılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1

Künye