COVID-19 PANDEMİSİNDE PİYASA ETKİNLİĞİ VE DAVRANIŞSAL FİNANS TEORİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ: ULUSLARARASI PİYASALARDA BİR UYGULAMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, temel finans teorilerinden Etkin Piyasalar Hipotezi ve Davranışsal Finans Teorisinin Covid-19 döneminde uluslararası pay piyasalarında test edilmesidir. Bu kapsamda çalışmada toplam vaka sayısı açısından dünya ölçeğinde ilk altı sırada bulunan ülkelere ilişkin 31.12.2019 - 01.07.2021 tarihleri arası günlük ve haftalık pay piyasası verileri ve Google Trends “Covid19” terimine yönelik haftalık arama sayıları verileri (Koronavirüs Korku Endeksi) kullanılmıştır. Etkin Piyasalar Hipotezinin geçerliliği Koşu (Run) Testi ile test edilirken, pay piyasalarındaki davranışsal etkilerin belirlenebilmesi için Dumitrescu & Hurlin (2012) Panel Nedensellik Analizinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları, Etkin Piyasalar Hipotezinin ABD ve Brezilya dışındaki ülkelerde pay piyasası getirileri için zayıf formda kabul edildiğini göstermiştir. Bunun yanı sıra davranışsal etkilerin test edilmesi için gerçekleştirilen Panel Nedensellik Analizi sonuçları, Koronavirüs Korku Endeksinin tüm ülkelerde pay fiyatlarındaki değişimin nedeni olduğunu ortaya koymuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

60

Künye