İSTANBUL’DA BULUNAN 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE PERSONEL SEÇME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın amacı 5 yıldızlı otel işletmelerinin personel seçme uygulamalarını belirlemek ve kullanılan personelseçme uygulamalarının önem dereceleri ile aranan personelde bulunması gereken özelliklerin belirlenmesidir.Çalışmada İstanbul’daki 5 yıldızlı otellerde bulunan 80 yönetici ile nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemikullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındakifarkı saptamak için “Mann-Whitney U”, ikiden fazla grup arasındaki farkı saptamak için “Kruskal-Wallis” testikullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancı dil bilgisi, diksiyon, kişisel genel görünüm, iletişim becerisi, kişiliközellikleri daima önemli olduğu ve bu sonuçların literatür ile benzerlik gösterdiği sonuçlarına varılmıştır. Sağlıkkontrolüne daima önem verildiği, mülakat, kişilik testi, uygulama sınavı ve test sınavı tarzı uygulamalara ise birazönem verildiği sonucu diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada karşılaştığımız sonuçlardır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

22

Künye