Arabuluculuk Komisyonlarınca Ödenmesine Karar Verilen Ödencelerin (Tazminatların) Vergilendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca dava açma koşulu olarak zorunlu arabuluculuk müessesesine başvurulması sonucu işe başlatılmayan işçilere ödenecek işe başlatmama tazminatı ile işçilerin iş sözleşmesi feshedilmeden önce çıkış koşullarında mutabık kalınması için ihtiyari (gönüllü/iradi) arabuluculuk müessesine başvurması durumunda ödenecek tazminatların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) karşısındaki durumunun vergiden istisna olup olmadığı uygulamada tereddütlere neden olmaktadır. Bu makalede işe başlatma tazminatı ile ihtiyari arabuluculuk sonucu ödenmesine karar verilen tazminatların GVK’nın 25/1-1’inci maddesi kapsamında istisna olup olmadığı irdelenecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vergi Dünyası Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

483

Künye