Kırgızistan’daki Eski Yerleşim Yerleri Ve Tarihî Kalıntıların Değerlendirilmesi: Balasagun, Ak-Beşim, Sarıg (Krasnaya-Reçka) = An Evaluation of Old Settlements and Historic Ruins in Kyrgyzstan: Balasagun, Suyab, Sarıg (Krasnaya-Reçka)

dc.authorid101293en_US
dc.contributor.authorÜrekli, Muzaffer
dc.date.accessioned2020-02-09T18:27:58Z
dc.date.available2020-02-09T18:27:58Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBugünkü Kırgızistan topraklarında eskiden hüküm süren Türk boylarının ve bunların hâkimiyetinde yaşayan diğer grupların meydana getirdikleri ve günümüze ulaşan tarihi eser ve malzemeleri özellikle Kırgızistan tarihi bakımından önemli gördüğümüz bazı yerleşim yerleri ile yakın bölgelerinden elde edilen tarihî malzeme üzerinde durulmuştur. Bunlardan birincisi; Karahanlı Devleti’nin merkezi olan Balasagun şehri harabelerinde varlığını günümüze kadar sürdüren minare, onun yakınındaki türbeler bunların özellikleri, hamam ve Burana Devlet Açık Hava Müzesinin tanıtımı ile burada sergilenen eserlerin getiriliş yerlerinden hareketle Kırgızistan’ın o dönemlerdeki siyasi durumu yansıtılmaya gayret edilmiştir. Açık Hava Müzesinin bir köşesinde yer alan tek katlı küçük müze binasının iki salonunda koruma altına alınıp sergilenen tarihî malzeme tanıtılıp, bunlar arasında Karahanlı öncesi döneme ait olup bilhassa Türgişler ve Batı Göktürkler dönemindeki eserlere benzerlik gösterenler açıklanmıştır. İkinci olarak da eski Balasagun şehri yakınında yer alan eski Ak-Beşim harabeleri ve buradan elde edilen bazı önemli materyallerden hareketle burasının tarihî önemine işaret edilmiştir. Bu iki yerleşim bölgelerine pek de uzak sayılmayan Sarıg (Krasnaya-Reçka) hakkındaki bilgiler eski Türk yerleşim yerleri ve burada hayat sürdüren Türk ve diğer milletlere mensup halkın yaşayış tarzı dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.identifier.citationOsmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Cilt 5, Sayı 11, Mart 2018, ss. 203-215.en_US
dc.identifier.doi10.17822/omad.2018.94
dc.identifier.issn1300-7734
dc.identifier.trdizinid310306en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/310306
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17822/omad.2018.94
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectKırgızistanen_US
dc.subjectBalasagunen_US
dc.subjectAk-Beşimen_US
dc.subjectSarıgen_US
dc.subjectBurana Müzesien_US
dc.subjectKarahanlı Devletien_US
dc.titleKırgızistan’daki Eski Yerleşim Yerleri Ve Tarihî Kalıntıların Değerlendirilmesi: Balasagun, Ak-Beşim, Sarıg (Krasnaya-Reçka) = An Evaluation of Old Settlements and Historic Ruins in Kyrgyzstan: Balasagun, Suyab, Sarıg (Krasnaya-Reçka)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
56 KIRGIZİSTANDAKİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİ VE TARİHÎ KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BALASAGUN, AKBEŞİM, SARIG (KRASNAYA-REÇKA).pdf
Boyut:
854.14 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: