Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi

dc.authorid44041en_US
dc.contributor.authorÇelik, Gülşah Gençer
dc.date.accessioned2021-12-27T10:41:58Z
dc.date.available2021-12-27T10:41:58Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma kapsamında sağlık çalışanlarının iletişim becerileri açısından profillendirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarım/Yöntem: Araştırma kapsamında İstanbul ilinde hizmet veren iki sağlık kuruluşunda anket çalışması yapılmıştır. 492 sağlık çalışanı araştırmada katılımcı olarak yer almıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin profillendirilmesi için iki aşamalı kümeleme analizi kullanılmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda; sağlık çalışanlarının üç farklı profile sahip oldukları görülmüştür. Sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin demografik özellikleri açısından farklı profillere ayrıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların iletişim becerilerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma Covid-19 pandemisi esnasında gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden farklı bağlamlarda yapılan araştırmalarda sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin daha farklı değerler alabileceği düşünülebilir. Özgünlük/Değer: İletişim becerileri hakkında yapılan çalışmaların genellikle sağlık çalışanlarının dışındaki örneklemlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada ise sağlık çalışanlarının iletişim becerileri demografik özelliklerle birlikte incelenerek, çalışanların profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.identifier.citationAkademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2021, 13(24), 266-275en_US
dc.identifier.doi10.20990/kilisiibfakademik.877097
dc.identifier.issn1748-0221
dc.identifier.scopusqualityQ2en_US
dc.identifier.trdizinid447474en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/447474
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.877097
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAkademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectİletişim Becerilerien_US
dc.subjectSağlık Çalışanlarıen_US
dc.subjectİki Aşamalı Kümelemeen_US
dc.titleSağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of Communication Skills of Healthcare Professionalsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
27 Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi.pdf
Boyut:
259.49 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: