Siber Alan ve Gerçekliğin Gençler Üzerinde Gündelik Sosyal Regülasyonu: Facebook

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

TRT

Erişim Hakkı

Özet

Modernizmin sürekli yarattığı ‘bugünde olmak’ deneyimi; yirmi birinci yüzyılda bir siber alan olan internette pekişir. Sibernetiğin kendi doğasından kaynaklanan dinamiklerini atlamamakla beraber, bu incelemenin konusu; 2007’de bir topluluk girişimi olarak ortaya çıkan ve özellikle gençlerin; içinde, açık kimlikleriyle yer alarak orada varoluşlarına inandıkları sanal ortam Facebook’tur. Siber mekânsallığın altında neler yatmaktadır? Bir topluluk ve özgünlük alanı olarak süren sosyalleşme siteleri içinden ‘Facebook’ nasıl sıyrılmıştır ve gençler, ruh-beden tartışmasını hararetlendirecek biçimde bu mecrada nasıl bir yeni ‘kendilik’ kurar? Sanal kolektifler nasıl temsillerdir ve bizleri nasıl etkiler? Bu çerçevede çalışmanın hipotezi; bir yandan bir hafıza tekniği olarak çocukluk ve geçmiş hatıralarını çağıran, tazeleyen ve yeniden örgütleyen sosyal medya sitelerinin; bir yandan da insanların kamusal ihtiyaçlarını giderip onların sosyal tepkilerini, amaç ve paylaşımlarını postmekânsallaştırdıklarıdır. Bu doğrultuda, bu çalışmada argümantasyon yöntemi kullanılarak sosyal medya sitelerinin gündelik medya oluşturma ve gençlerin yaşamlarını etkileme potansiyelleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Sosyal medya sitelerinin kullandığı ‘bugün fikri’, bir gazete konvansiyonu gibi çalışan ‘o-günde’lik deneyimi; Facebook’u, günümüzde yetişen kuşakların, içinde oluştuğu ve dönüştüğü bir uzam kılmaktadır. Sanal ortamlar; ‘2. Alan’ sayılan interneti, bir gerçek yaşam alternatifine dönüştürmektedir. Sanal ve gerçeğin birleştiği bir ortamda, neyin hayati olduğunu tespit giderek zorlaşmakta ve bunun sonucunda kimlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Sanal yaşam, kendisini tercih edilir kılmaktadır. Bu açıdan siber alanın teorik açıdan incelenmesi ve yeni bir mekânsallık türünü bağımlı kılan unsurlarının saptanması ilgiye muhtaçtır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya, Siber Alan, İnternet Bağımlılığı, Facebook, Gündelik Hayat

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

TRT Akademi Cilt 02 | Sayı 04 | Temmuz 2017

Bağlantı