Kurum Temelli Görüş ve Stratejinin Üçayağı Perspektifi:Yazın Taraması

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı, 2000 yılı itibariyle uluslararası yazınında önemli bir yer edinen kurum-temelli görüş ve beraberinde gelişen stratejinin üçayağı perspektifinin kuramsal olarak incelenmesidir. Bu çerçevede çalışmada öncelikle kurum-temelli görüş ve stratejinin üçayağı perspektifi kavramsal olarak ele alınmış, daha sonra da stratejik yönetim yazınındaki gelişimine dair bir yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Kronolojik inceleme ile yapılan yazın taraması, görüşün kavramsal olarak nasıl ortaya çıktığına, hangi aşamalardan geçerek kuramsal özelliklerini kazandığına, günümüz stratejik yönetim yazınında nerede konumlandığına ve gelecekte nasıl bir çalışma alanı olabileceğine ışık tutmaktadır. Peng’in 2000 yılındaki çalışması ile kavramsal olarak ortaya çıkan görüş, yine Peng’in öncülüğünü yaptığı araştırmacılar sayesinde geçen yirmi yıllık süreçte önemli bir gelişim göstermiş ve özellikle firma stratejisi ile performansını açıklama noktasında kaynak-temelli görüş ve konumlanma okulunu tamamlayıcı bir yer edinmiştir. Yazındaki çalışmalar, görüşün, birlikte anıldığı stratejinin üçayağı perspektifinden ayrılıp başlı başına bir stratejik yönetim yaklaşımı olmaya doğru gittiğini göstermektedir. Bununla beraber metodolojik olarak jenerik bir anlayışın ortaya çıkmadığı da görülmektedir. Fakat arka planındaki kurumsal kuramın ve kurumsal iktisadın sahip olduğu kuramsal gücün ortaya koyduğu varsayımlar ve yapılan ampirik çalışmalar neticesinde edindiği perspektif dolayısıyla ileride önemli bir kuramsal argüman olacağı düşünülmektedir.1

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Savunma Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

38

Künye