Örgütsel Zekâ Perspektifinden Akıllı Örgütler

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bireysel zekâ literatürüne dayanarak örgütsel zekânın kavramsallaştırılması ve akıllı örgütlerin temelini inşa etmede örgütsel zekânın merkezi bir role sahip olduğu düşüncesi çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Örgütlerin hem günlük rutin faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri hem de dinamik küresel çevrede beklenmeyen durumlara ilişkin kararlar alabilecekleri yetenekleri ve bunları kullanma potansiyelleri örgütsel zekâyı ifade etmekte, bu potansiyeli kullanabilen örgütler de akıllı örgütler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, örgütsel zekânın karar verme üzerindeki etkileri göz önüne alınarak akıllı örgütlerin temelini inşa etmede bu mekanizmanın merkezi bir role sahip olduğunu ortaya koyan kavramsal bir çerçeve sunulmuştur. Çalışmada aynı zamanda, örgütsel zekânın, bilgiyi akıllıca yönetmeyi öğrenen akıllı örgütleri nasıl oluşturabileceğinden bahsedilmektedir. Bu bağlamda örgütsel zekâ ve akıllı örgütler üzerine literatür incelemesi yapılmış, örgütsel zekâ ile akıllı örgüt ilişkisi açıklanmış ve yapılacak çalışmalar için de önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Business and Economics Research Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

4

Künye