CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ

dc.contributor.authorAkil, Cenk
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:18Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:18Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractMedeni yargıda davalı cevap dilekçesi vermek mecburiyetinde değildir. Cevap dilekçesi vermeyen davalı Hukuk Muhakeme- leri Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca davacının iddialarını inkâr etmiş sayılmaktadır. Cevap dilekçesi vermeyen davalıya delillerini ileri sürebilmesi için mahkeme tarafından süre verilip verilemeyeceği ve böyle bir davalının ne zamana kadar delil ileri sürebileceği tartışmalıdır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka- nunu’yla, delillerin ileri sürülmesi bakımından, 1086 sayılı mül- ga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na kıyasla daha katı bir anlayış benimsenmiştir. Bu çalışmada cevap dilekçesi vermeyen davalının delil ileri sürme hakkının kapsamı hem ilk derece yar- gılaması hem de kanun yolu aşaması bakımından konuya ilişkin Yargıtay kararları ve doktrinde savunulan görüşler ışığında ele alınacaktır.en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.identifier.issn1309-6826
dc.identifier.issue48en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid490448en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/490448
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2526
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiye Adalet Akademisi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleCEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar