Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabetin Ampirik Analizi: 2009-2019 Dönemi (*)

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada, Türk sigortacılık sektörü ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerinrekabet gücünü belirlemeye yönelik olarak Panzar - Rosse (1987) modeli 2009Q4-2019Q3 dönemi verileri yardımıyla tahmin edilmiştir. Türk sigortacılık sektöründeyaşanan yapısal değişimlerin piyasa yapısı üzerinde etkilerini analiz etmeye yönelikolarak Panzar - Rosse (1987) modeli, 2009Q4-2013Q4 ve 2014Q4-2019Q3 dönemleriiçin de ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Bağımlı değişkenin net toplam primler ve toplamgelirler olduğu iki farklı Panzar - Rosse modeli panel veri yöntemiyle tahminedilmiştir. Analiz sonuçlarında ulaşılan bulgular, Türk sigortacılık sektöründe caripiyasa yapısının monopolcü rekabet piyasa yapısı olduğunu göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

2

Künye