Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Motorola Telefon Şirketinde çalışan mühendis Martin Cooper’ın 1973 yılında ilk cep telefonunu 1960 yılından itibaren başlayan çalışmalar sonucunda 23 Ağustos 1991yılında İsviçre'de kurulmuş olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) adlı kurumda birimler arası veri transferlerinin yapılmasına olanak tanıyan Internet hayata geçmiştir. 20. Yüzyılın bu iki büyük buluşunun hayata geçmesiyle içinde yaşadığımız 21. Yüzyıl “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmıştır. Cep telefonlarının ileri teknoloji ürünü olarak gelişmesi, Internet’in hızlanmasıyla bilginin dünyadaki dolaşımının önündeki engeller büyük ölçüde kalkmış, ülkeler arasındaki veri akışı hızlanmış, ülke sınırları adeta devre dışı kalarak dünya bu iki buluş sayesinde küresel bir yaşam alanı haline gelmiştir. Yeryüzündeki bilgi ve veri akışının artık saliseler içinde gerçekleşmesiyle ağır süreçler içinde oluşturulan hukuki mekanizmalar bu değişim hızına yetişemez duruma gelmiş; ulus devletler, gerçek ve tüzel kişiler yaşam döngülerini, yaşama dair plan ve kararlarını bu hıza uydurmak için uğraşır duruma gelmişlerdir. Bu iki buluşun yarattığı geometrik değişim hızı, ulusal ve uluslararası vergilendirme sistemlerini de etkisi altına almış; ekonominin, ticaretin, para hareketlerinin boyut değiştirmesi ve çeşitlenmesiyle vergi düzenlemeleri bu değişimleri yakalama, kayıt altına alma ve becerebildiği ölçüde vergileme telaşına düşmüştür. Türk vergi sistemi bu iki devrimsel buluşun hızına evrimsel bir hızla yetişmeye çalışmış; ancak bununla başarılı olamayacağını yitirdiği kıymetli zamana rağmen öğrenmiştir. Henüz bu öğrenme sürecinin çok başlarında da olsa değişimi yakalama çabasına girdiği gözlemlenmektedir. İşte bunlardan bir tanesi de 7338 sayılı Yasa ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na Mükerrer 20/A maddesidir. Söz konusu madde ile Türk vergi yönetimi, İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların vergilendirilmesine yönelik bir düzenleme yapma gereğini duymuştur. Bu çalışmamızda Türk vergi sistemine yeni getirilen bu düzenleme irdelenecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vergi Dünyası Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

486

Künye