Türkiye'de yeni ekonominin tüketicilere enformasyon sağlama olanakları

Küçük Resim Yok

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tüketiciler karar süreçleri boyunca talep ettikleri mal ve hizmetler hakkında doğru kararlar vermek için daha fazla enformasyon edinmek isterler. Bu nedenle tüketim kararlarından önce araştırma yaparlar. Teknoloji devrimi enformasyonun daha kolay yayılmasını sağlamış ve ekonominin kurallarını değiştirmiştir; böylece ekonomik yapı değişmiş ve yeni ekonomi doğmuştur. Gelişmiş ülkelerde toplumlar endüstri toplumundan enformasyon toplumuna dönüşmüştür. Bilgisayarlar ve yeni teknolojik gelişmeler tüketicilerin mal ve hizmetler hakkında daha rahat ve etkin araştırma yapmasına yardım etmektedir. Eğer bilgisayar, internet ve telekomünikasyon teknolojileri toplumda yaygın olarak kullanılıyorsa tüketicilerin daha etkin araştırma yapacakları, daha fazla enformasyon toplayıp daha sağlıklı kararlar verecekleri söylenebilir. Bu çalışmanın amacı enformasyon kaynakları tarafından sağlanan olanaklar açısından Türk ve diğer OECD ülkeleri tüketicilerini karşılaştırmaktır. Bu niyetle Türk tüketiciler ve diğer OECD ülkeleri tüketicilerinin enformasyon kaynaklarını kullanma sıklıkları karşılaştırılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

11

Künye