Doktorlara İcap Nöbetleri İçin Ödenen Ücretin Vergilendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin "Nöbet Türleri" başlıklı 42 inci maddesi uyarınca doktorlar çeşitli nöbetler (normal nöbet, acil nöbeti, branş nöbeti ve icap nöbeti) tutulmaktadır. Bu nöbetler normal sekiz saatlik çalışmanın üzerine yapılan ve işin zorunluluğundan kaynaklanan bir çalışma şeklidir. Tıp, çok uzun eğitimi ve yoğun bir sermaye yatırımını gerektiren bir eğitimdir. Doktorluk mesleğini seçen insanlar kolay yetiş ve yeteri sayıda yetişmemektedir. Dolayısıyla üç vardiya çalıştıracak kadar doktor bulunmadığı için normal mesai saatleri dışında sağlık hizmeti vermek üzere nöbet şeklinde fazla çalışma yapılması gereği doğmaktadır. Sağlık hizmeti insan ya da canlının yaşamıyla doğrudan ilgili ve ötelenemez durumda olduğu için 24 saat hastanede doktor, hemşire ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğu vardır. İşte bu nöbet şeklinde sürdürülen fazla çalışmanın normal nöbet, branş nöbeti ve acil nöbet olarak adlandırılan nöbetler için doktorlara ödenen nöbet ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33. maddesi uyarınca damga vergisi hariç her türlü vergiden istisnadır. Doktorlar tarafından 24 saat esasıyla evde tutulan ancak gerektiğinde çok kısa süre içinde hastaneye gidilerek tıbbi hizmet verilen icap nöbeti karşılığı ödenen ücretler Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33. maddesinde sayılmadığından bu ücretlerin gelir vergisine tabi tutulması gerektiği savı uygulamada kabul görmüş durumdadır. İşte söz konusu icap nöbeti ücretlerinin üzerinden kesilen gelir vergisi husus yazımızda irdelenecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vergi Dünyası Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

484

Künye