Avrupa Birliği’nin Yeni Göç ve İltica Paktı ve Pakt’ın Göçmen Çocuk Konusundaki Düzenlemelerine İlişkin Değerlendirmeler

dc.contributor.authorAğaoğlu, Cahit
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:00Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:00Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAvrupa Birliği Yeni Göç ve İltica Paktı (Pakt), Avrupa Komisyonu tarafından 23 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştır. Bu Pakt ile amaçlanan artık işlevsiz hale gelen Avrupa Birliği (AB) göç politikalarını ortak bir şekilde yeniden inşa etmek ve göçmenlerin koruma taleplerine uygun olarak yerlerinin değiştirilmesi ve kendi ülkelerine geri gönderilmeleri için üye devletlere destek sağlamaktır. Böylece ülkeler arası dayanışmanın daha güçlü hale getirilmesi hedeflenmektedir. Pakt kapsamında on iki belge bulunmaktadır. Bu belgeler incelendiğinde uluslararası koruma talebini inceleyecek devletin ilk varış ülkesi olmasını öngören Dublin sisteminin yenilenmesini içeren değişikliklerin, özellikle çocukların üstün yararının korunması, aile birliğinin sağlanması gibi özel hukukla ilişkili konularda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda Pakt’ın çocuklar ve özellikle refakatsiz çocuklarla ilgili olarak öngördüğü yenilikler incelenecek olup, daha sonra bunun tamamlayıcı bir unsuru olarak aile birliğinin sağlanması argümanlarıyla uluslararası koruma taleplerini incelemekle yükümlü devletin, Dublin sisteminden farklı şekilde belirlenmesine yol açabilecek değişiklikler ele alınacaktır. Ancak yapılan bu değişikliklerin AB göç politikasında ana temanın dışlama, geri gönderme ve caydırma olduğu gerçeğini değiştirmediği ve Pakt’ın göç sorununa uzun vadeli bir çözüm getiremediği yönünde eleştirilere de yer verilmiştir.en_US
dc.identifier.doi10.33433/maruhad.995208
dc.identifier.endpage1446en_US
dc.identifier.issn2146-0590
dc.identifier.issn2529-0142
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1424en_US
dc.identifier.trdizinid517921en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33433/maruhad.995208
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/517921
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2395
dc.identifier.volume27en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAvrupa Birliği’nin Yeni Göç ve İltica Paktı ve Pakt’ın Göçmen Çocuk Konusundaki Düzenlemelerine İlişkin Değerlendirmeleren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar