KATILIM SİGORTACILIĞININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Evrensel bir nitelik kazanan sigortacılık olgusu; dünyada klasik (konvansiyonel) sigortacılık, karşılıklı (mütüel) sigortacılık ve tekafül (islami sigortacılık) şeklinde uygulanmaktadır. Klasik sigortacılık; genel olarak batı ülkelerinde, tekafül; İslam ül-kelerinde, karşılıklı sigorta ise tüm ülkelerde uygulama alanı bulmaktadır. Her üç uygulamanın ortak özelliği rizikonun, yani tehlikenin orta-ya çıkardığı zararların telafi edilmesidir. Klasik sigorta anlayışı tümüyle ticari gayelerle sürdürülürken, karşılıklı sigorta ve tekafülde yardımlaş-ma ve dayanışma anlayışı hakimdir. Diğer taraftan karşılıklı sigortada, toplanan primler her alanda değerlendirilirken, tekafülde münhasıran İslami finans araçları ile değerlendirilebilmektedir. Tekafül uygulamasının ülkemize özgü bir versiyonu olarak tezahür eden katılım sigortacılığının hukuki açıdan ortaya çıkan sorunlarının tartışılması, bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Regesta

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye